Help with Search courses

TangentbordI detta kursrum hittar du VAS administratörsutbildningen för dig som ska bli eller redan är VAS-administratör. 

Utbildningen är indelad i tre olika kapitel, med underavsnitt, som kan göras var för sig. Kapitel 1 behandlar Behörigheter, Kapitel 2 behandlar en del av Kodregistren i VAS och Kapitel 3 rör Bevakning i VAS. Det finns också kunskapsfrågor samt lathundar till varje kapitel.