Kurs i ledarskap, organisation och vårdjuridik. Utbildningen är av socialstyrelsen en obligatorisk utbildning  för ST-läkare och omfattar totalt åtta dagar fördelat på två, fyradagars block.

Help with Search courses