AB-kursen är en kurs som täcker delmålen a2, b1, b2, b3 och b5, inkluderar även konsultationsteknik.

Help with Search courses