Här finns utbildningar riktade specifikt till chefer

Help with Search courses

chefenÖva dig i att sätta och motivera rätt lön vid anställning.


Hur du arbetar systematisk med arbetsmiljön vid din arbetsplats. Utbildningen är obligatorisk för chefer.

iaHär får du lära dig hur du via IA-systemet underlättar rapportering, utredningar/åtgärder och uppföljning. Utbildningen är för medarbetare, chefer och skyddsombud.