Här finns arbetsmiljöutbildning samt utbildning i IA-systemet

Help with Search courses

iaHär får du lära dig hur du via IA-systemet underlättar rapportering, utredningar/åtgärder och uppföljning. Utbildningen är för medarbetare, chefer och skyddsombud.

 Arbetsmiljöutbildningen WebbSAM. Utbildningen är obligatorisk för chefer.