Här finns arbetsmiljöutbildning samt utbildning i IA-systemet

Hjälp med Sök kurser


Hur du arbetar systematisk med arbetsmiljön vid din arbetsplats. Utbildningen är obligatorisk för chefer.

iaHär får du lära dig hur du via IA-systemet underlättar rapportering, utredningar/åtgärder och uppföljning. Utbildningen är för medarbetare, chefer och skyddsombud.