Help with Search courses

säkskyddKursrum för inloggning till extern utbildning Grundläggande säkerhetsskydd

hotVad kan du göra för att förebygga att hot och våld på arbetsplatsen? Hur ska du agera i en spänd eller hotfull situation? 

gbuLär dig att förebygga brand och begränsa skador till följd av brand samt se statistik för brandutbildningen. 

Obligatorisk för all personal.


brandHur hanterar du bäst brandfarliga varor på din arbetsplats?


Informationssäkerhet handlar om att säkerställa att rätt information når rätt person, vid rätt tillfälle. 

Utbildning i säkerhet i samband med MR-undersökning