Help with Search courses


Informationssäkerhet handlar om att säkerställa att rätt information når rätt person, vid rätt tillfälle. 

Utbildning i säkerhet i samband med MR-undersökning

Lär dig att förebygga brand och begränsa skador till följd av brand samt se statistik för brandutbildningen. 

Obligatorisk för all personal.