Hjälp med Sök kurser

Utbildningar i basala hygienrutiner


Vårdhygienska riktlinjer med anledning av Covid-19


Utbildning för blivande hygienobservatörer


Utbildning i spol- och diskdesinfektorer