Här finns alla VIS utbildningar

Hjälp med Sök kurser
DokumentstrukturVIS

Grundutbildning för dig som är ny VIS-användare. Du får bland annat lära dig om Region Norrbottens dokumentstyrning, dokumentstruktur, VIS olika delar, prova att skapa dokument, startar arbetsflöden, söka och länka.


Fördjupningsutbildning för dig som van VIS användare. 

VIS-utbildning för dig som chef eller ansvarig.