Help with Search courses

tvättahänderHär finns en utbildning/instruktion om hur man tvättar händerna, inklusive övningsmoment. 

Kunskapstest för dig som arbetar med amning i hälso- och sjukvården i en sammanhållen vårdkedja. Testet baseras på Region Norrbottens amningsstrategi.  
Frågorna i testet hör till den baskunskap som alla som ger råd kring späda barn och amning ska ha.

Möta pat med funktionsnedsättningUtbildningen vänder främst till dig som arbetar inom primärvården, men kan även passa personal i andra verksamheter som kommer i kontakt med personer med funktionsnedsättning. 

Denna utbildning är i första hand avsedd för all personal inom hälso- och sjukvård både för att förebygga ohälsa hos sig själv, men även för att prata med människor/patienter i olika sammanhang. 

Här finns examinationen för att få geriatriskt kompetensbevis

Föreläsning av Anna Söderberg om etiska principer. Denna kurs ingår i AB-kursen för ST-läkarna.

Varningsskylt influensaDen här utbildningen vänder sig till all hälso- och sjukvårdspersonal.

Här får du lära dig om influensavaccination. Hur du administrerar, dokumenterar, handlägger samt behandlar influensapatienter.

Med beslutsstödet NjuRen/Janusmed njurfunktion lär du dig att rätt dosera läkemedel, som kan påverka njurfunktionen.

Pascal e-utbildning.
Här hittar du mer information och utbildningsmaterial.