Kategori för användartest av nya kurser

Help with Search courses

Forsknings-e-utbildning "Interaktivitet i e-lärande"

I detta kursrum så labbar Carola med lite olika saker. Det kan vara test av scorm, aktiviteter som diplom, diskussionsforum mm.