Kategori för användartest av nya kurser

Help with Search courses

Utbildning i säkerhet kring Magnetkameraundersökning

Här lär du dig webbverktyget EPI.

I detta kursrum så labbar Carola med lite olika saker. Det kan vara test av scorm, aktiviteter som diplom, diskussionsforum mm.