Miljöutbildningen  - Allt ska hålla i längden. Utbildningen riktar sig till alla anställda i Region Norrbotten.