bildfrånfilmKursen vänder sig till dig som har ett uppdrag som handledare för högskole- eller universitetsstudenter i verksamhetsintegrerat lärande (ViL).