Detta är tänkt att vara ett forum för doktorander och forskare inom Region Norrbotten. Det blir en kanal för frågor och svar, men också för material vi tror kan vara bra i forskningsaktiviteterna.