Denna utbildning är i första hand avsedd för all personal inom hälso- och sjukvård både för att förebygga ohälsa hos sig själv, men även för att prata med människor/patienter i olika sammanhang.