Kunskapstest för dig som arbetar med amning i hälso- och sjukvården i en sammanhållen vårdkedja. Testet baseras på Region Norrbottens amningsstrategi.  
Frågorna i testet hör till den baskunskap som alla som ger råd kring späda barn och amning ska ha.