Behörighetsutbildning för sjuksköterskor som ska ordinera läkemedel för vaccination mot covid-19.