FryserMålgruppen för den här utbildningen är all ambulanspersonal i Region Norrbotten, då kyla är en del av verksamhetens vardag.