Bild på människor Utbildningen vänder sig till all vårdpersonal.

Här får du lära dig olika tekniker som du kan använda när du via information i dialog samtalar om patientens levnadsvanor och hälsa. Du får även se och prova-på att dokumentera dina samtal i journalsystemet.